Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) σύμφωνα με το νόμο 4622/7-8-2019 Άρθρο 82 καταργείται και το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μεταφέρεται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία καθίσταται καθολικός του διάδοχος.

τ. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας

Πειραιώς 205

Αθήνα, ΤΚ 118 53

Τηλέφωνο: 210 3480901 – 4

gen.ep.seyyp@moh.gov.gr