Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

Διάρθρωση - Οργανόγραμμα

Το Σ.Ε.Υ.Υ.Π, διαρθρώνεται στους τομείς:
 
  • Υγειονομικού-Φαρμακευτικού Ελέγχου
  • Διοικητικού-Οικονομικού Ελέγχου
  • Ελέγχου Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας
  • Ελέγχου Φορέων πρόνοιας
  • Επίσης λειτουργεί το Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας-Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.


Τελευταία άρθρα