Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

Επικοινωνία

Υπουργείο Υγείας

Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

Κεντρική Υπηρεσία

Πειραιώς 205 Τ.Κ. 11853 Αθήνα

  • Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή

Τηλέφωνο: 210 3480904

Τηλεομοιότυπο: 2103480840

  • Τομέας Υγειονομικού-Φαρμακευτικού Ελέγχου

Τηλέφωνο: 210 3480901

  • Τομέας Διοικητικού-Οικονομικού Ελέγχου

Τηλέφωνο: 210 3480903

  • Τομέας Ελέγχου Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας

Τηλέφωνο: 210 3480907

  • Τομέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας

Τηλέφωνο: 210 3480850

Τελευταία άρθρα