Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Διημερίδα με τίτλο «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΟΛΥΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Π.Ο.Υ.»

18/09/2012

Η Διημερίδα με τίτλο «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΟΛΥΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Π.Ο.Υ.» θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22/9/2012, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.