Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022

Διακηρύξεις με ΑΔΑ, τριών (3) νέων διαγωνισμών φαρμάκων του έτους 2021

28/05/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2021 -3/2021 - 4/2021


Στα πλαίσια των Διακυρήξεων νέων Διαγωνισμών της ΕΚΑΠΥ σας ανακοινώνουμε τα εξής:1. ΕΚΑΠΥ_2/2021 : Διενέργεια διεθνούς, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, για την προμήθεια τριάντα (30) δραστικών ουσιών (CPV 33690000-3) με προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού στη συμφωνία-πλαίσιο της συνολικής ποσότητας των εν λόγω δραστικών για δύο έτη με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.168.095,89 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για κάθε έτος της συμφωνίας-πλαίσιο και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 68.336.191,79 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα δύο (2) έτη της συμφωνίας-πλαίσιο.

2. ΕΚΑΠΥ_3/2021 : Διενέργεια διεθνούς, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, για την προμήθεια είκοσι δύο (22) δραστικών ουσιών (CPV 33690000-3) με προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού στη συμφωνία πλαίσιο της συνολικής ποσότητας των εν λόγω δραστικών για δύο έτη με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.171.004,33 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για κάθε έτος της συμφωνίας πλαίσιο και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 72.342.008,67 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα δύο (2) έτη της συμφωνίας- πλαίσιο.

3. ΕΚΑΠΥ_4/2021 : Διενέργεια διεθνούς, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, για την προμήθεια δεκατριών (13) δραστικών ουσιών (CPV 33690000-3) με προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού στη συμφωνία-πλαίσιο της συνολικής ποσότητας των εν λόγω δραστικών για δύο έτη με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.525.130,84 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για κάθε έτος της συμφωνίας πλαίσιο και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 83.050.261,69 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα δύο (2) έτη της συμφωνίας-πλαίσιο.Σχετικός σύνδεσμος για την προβολή και λήψη των Διακυρήξεων στην ιστοσελίδα της ΕΚΑΠΥ, πατήστε εδώ