Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

Υγεία

Το Υπουργείο Υγείας διασφαλίζει την προαγωγή της υγείας των πολιτών της χώρας με την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας με σεβασμό στα δικαιώματα και την ιδιαιτερότητα του κάθε ασθενή.

Σκοπός του Υπουργείου είναι η έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας, η παροχή ίσων ευκαιριών περίθαλψης σε όλους τους πολίτες και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των κρατικών υπηρεσιών υγείας.

Τελευταία άρθρα

11/03/2013

Υπέρταση: Πρόληψη τώρα, πρόβλημα ποτέ

Ένα βιβλιάριο με θέμα "ΥΠΕΡΤΑΣΗ Πρόληψη τώρα, πρόβλημα ποτέ" που στοχεύει στο να σας βοηθήσει να αυξήσετε τις γνώσεις σας σχετικά με το τι προκαλεί την υπέρταση, τους κινδύνους που ελλοχεύουν από αυτήν, πως μπορείτε να την αντιμετωπίσετε και πως μπορείτε μόνοι σας να ελέγχετε την πίεση σας.

Νέα - Αρθρογραφία
Σελίδα: από 35