Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021

Παρουσιάσεις καλών πρακτικών στα πλαίσια των virtual country visits του έργου National eHealth Interoperability Framework (NeHIF)

16/09/2020
Παρουσιάσεις καλών πρακτικών στα πλαίσια των virtual country visits του έργου National eHealth Interoperability Framework (NeHIF)