Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Παρουσιάσεις καλών πρακτικών στα πλαίσια των virtual country visits του έργου National eHealth Interoperability Framework (NeHIF)

16/09/2020
Παρουσιάσεις καλών πρακτικών στα πλαίσια των virtual country visits του έργου National eHealth Interoperability Framework (NeHIF)