Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

ΕΠΥ

Επιτροπή Προμηθειών Υγείας

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας είναι υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας που απολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, διοικείται από συλλογικό όργανο, την Επιτροπή της, και έχει την ευθύνη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του συστήματος των δημοσίων προμηθειών υγείας. Στις αρμοδιότητες αυτής περιλαμβάνονται, ιδίως, η έγκριση των προγραμμάτων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, η τήρηση παρατηρητηρίου τιμών, η εκπόνηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών, η διενέργεια κεντρικών διαγωνισμών ως μίας από τις τρεις εθνικές κεντρικές αρχές αγορών της χώρας, ο έλεγχος των συμβάσεων των δημοσίων προμηθειών υγείας και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των νομοθετημάτων που καταλαμβάνουν τις δημόσιες προμήθειες υγείας.

Ακολουθήστε μας στο

Twitter

Τελευταία άρθρα

Σελίδα: από 5