Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022

Διαδικασίες Πρότυπων Νοσοκομείων: Διαχείριση Ασθενών

09/02/2011

Αρχεία

Γραφείο Κίνησης Ασθενών-Διαχείριση λίστας αναμονής ασθενών για εισαγωγή Μέγεθος: 64.1 KB
Γραφείο Κίνησης Ασθενών - Διαδικασία έκδοσης εισιτηρίου (εισαγωγή ασθενή) Μέγεθος: 74.6 KB
Γραφείο Κίνησης Ασθενών - Διαδικασία διαχείρισης κλινών Μέγεθος: 61.3 KB
Γραφείο Κίνησης Ασθενών - Διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών διακομιδών Μέγεθος: 65.3 KB
Γραφείο Κίνησης Ασθενών - Δημιουργία καταλόγου - λίστα εισαγωγών επόμενης ημέρας Μέγεθος: 67.7 KB
Γραφείο Κίνησης Ασθενών - Διαδικασία έκδοσης εξιτηρίου Μέγεθος: 66.4 KB
Γραφείο Κίνησης Ασθενών - Έκδοση πιστοποιητικού νοσηλείας Μέγεθος: 68.2 KB
ΑΦΙΞΗ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Μέγεθος: 82.2 KB
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ Τ.Ε.Ι. ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Π.Υ. ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ Μέγεθος: 68 KB
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Μέγεθος: 63.8 KB
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ Τ.Ε.Ι. ΤΩΝ Δ.Π.Υ. ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ Μέγεθος: 63.5 KB
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Π. Μέγεθος: 75 KB
ΑΦΙΞΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Μέγεθος: 65.9 KB
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΣ Μέγεθος: 57.3 KB
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Μέγεθος: 77.5 KB
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ Τ.Ε.Π. ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Π.Υ. ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ Μέγεθος: 72.5 KB
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Μέγεθος: 73.5 KB
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ Τ.Ε.Π. ΤΩΝ Δ.Π.Υ. ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ Μέγεθος: 68 KB
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Τ.Ε.Π. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μέγεθος: 57.5 KB
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Μέγεθος: 68.2 KB