Σάββατο, 21 Μαΐου 2022

Διαδικασίες Πρότυπων Νοσοκομείων: Μηχανογράφηση

09/02/2011

Αρχεία

Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας Μέγεθος: 66.5 KB
Διαχείριση και λειτουργία εφαρμογών Μέγεθος: 97.9 KB
Εγκατάσταση λογισμικού και έναρξη λειτουργίας του Μέγεθος: 86.5 KB
Εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού Μέγεθος: 122.8 KB
Διαδικασία εκπαίδευσης προσωπικού Μέγεθος: 67.1 KB
Έλεγχος χρήσης λογισμικού Μέγεθος: 66.2 KB
Έλεγχος επεμβάσεων εξωτερικού συνεργάτη στον εξοπλισμό της πληροφορικής Μέγεθος: 91.8 KB
# Έλεγχος επεμβάσεων εξωτερικού συνεργάτη στο λογισμικό και τα αρχεία του πληροφοριακού συστήματος Μέγεθος: 95.3 KB
Διαδικασία ιεράρχησης προτεραιοτήτων εξυπηρέτησης Μέγεθος: 85.7 KB
Διαδικασία καταγραφής εξοπλισμού Μέγεθος: 84.4 KB
Διαδικασία μετακίνησης εξοπλισμού Μέγεθος: 69 KB
Παραμετροποίηση εφαρμογών πληροφοριακού συστήματος Μέγεθος: 69.9 KB
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής Μέγεθος: 69.5 KB
Πρόσβαση χρηστών στο δίκτυο Μέγεθος: 70 KB
Συντήρηση εξοπλισμού δικτύων Μέγεθος: 68.5 KB
Σύνταξη περιοδικών και ετήσιων εκθέσεων λειτουργίας προς τη Διοίκηση Μέγεθος: 64.5 KB
Σύνταξη ετήσιων αναγκών εξοπλισμού πληροφορικής - προϋπολογισμός Μέγεθος: 66.1 KB
Αποκατάσταση Βλάβης Η/Υ χρηστών Μέγεθος: 70.3 KB
Παρακολούθηση ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων Μέγεθος: 63.3 KB
Εξασφάλιση ποιότητας Μέγεθος: 73.9 KB
Κωδικοποιήσεις Φαρμάκων, Υγειονομικού υλικού, ιατρικών πράξεων, αντιδραστηρίων, ασφ. Ταμείων, Νόσων και διαγνώσεων - ICD10 Μέγεθος: 64.7 KB
Διαχείριση συμβάσεων συμβολαίων συντήρησης Μέγεθος: 85.4 KB