Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Προτυποποίηση Εντύπων Ενιαίας Λειτουργίας των Νοσοκομείων

Προτυποποίηση Εντύπων Ενιαίας Λειτουργίας

Αρχεία

KΩΔ.Ν005_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΣΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.docx Μέγεθος: 56.2 KB
ΚΩΔ.014_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΦΥΛΛΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΘ.docx Μέγεθος: 170 KB
ΚΩΔ.M001_ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.docx Μέγεθος: 50 KB
ΚΩΔ.N009_ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΤΩΣΗΣ MORSE.docx Μέγεθος: 47.8 KB
ΚΩΔ.Q001_ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΠΤΩΣΗΣ.docx Μέγεθος: 47 KB
ΚΩΔ.Ν001_ΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥS.docx Μέγεθος: 95.4 KB
ΚΩΔ.Ν002_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ .docx Μέγεθος: 50.1 KB
ΚΩΔ.Ν003_ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.docx Μέγεθος: 62.7 KB
ΚΩΔ.Ν004_ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΓΡΩΝ.docx Μέγεθος: 52.3 KB
ΚΩΔ.Ν006_ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ .docx Μέγεθος: 57.4 KB
ΚΩΔ.Ν007_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΚΟΣ ΠΙΕΣΗΣ NORTON.docx Μέγεθος: 52.2 KB
ΚΩΔ.Ν010_ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΘ .docx Μέγεθος: 50.7 KB
ΚΩΔ.Ν011_ΤΙΜΑΛΦΗ ΕΝΤΥΠΟ.docx Μέγεθος: 48.4 KB
ΚΩΔ.Ν012­_ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛ.ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ .docx Μέγεθος: 46 KB
ΚΩΔ.Ν013_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.docx Μέγεθος: 63 KB
ΚΩΔΝ008_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ.docx Μέγεθος: 118.2 KB
Παρουσία και Χρήση των Εντύπων Μέγεθος: 339 KB
Έντυπα Τεχνικής Υπηρεσίας Μέγεθος: 427.2 KB
Έντυπα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Μέγεθος: 3.3 MB
Έντυπα Ιατρικών Εργαστηρίων Μέγεθος: 921.2 KB
Έντυπα Ιατρικής Υπηρεσίας Μέγεθος: 3.2 MB
Έντυπα Φαρμακείου Μέγεθος: 564.8 KB
Έντυπα Διοικητικής Υπηρεσίας Μέγεθος: 948.2 KB
Έντυπα Αιμοδοσίας Μέγεθος: 688.8 KB