Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023

Υγιεινή Περιβάλλοντος

Τελευταία άρθρα

13/08/2019

Προστασία της Δημόσιας Υγείας και του πληθυσμού από τις επιπτώσεις του νέφους καπνού εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών

Υπενθύμιση των μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές, με αφορμή την εκδήλωση πυρκαγιών στις 13/08/2019

Προστασία σε έκτακτες καταστάσεις
Σελίδα: από 10